Kategorie gier

Regulamin

O naszej Witrynie

Nasza witrynia Fajne-Gry.pl oferuje zróżnicowany, aktualny i ciekawy wybór gier online stworzonych przez niezależnych twórców i partnerów Fajne-Gry.pl. Gracze mogą korzystać z naszej witryny i grać bez rejestracji. Mogą oni również zdecydować się na rejestrację tworząc profil publiczny lub półpubliczny i zachowywać gry, wyniki i komentarze na własnym profilu. Odwiedzający witrynę mogą również oceniać gry oraz przeglądać nowo dodane, najwyżej
oceniane i najbardziej popularne gry.

Odwiedzając witrynę Fajne-Gry.pl akceptujesz poniższe warunki regulaminu.

1. W celu dokonania rejestracji użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej portalu poprzez podanie swojego nicka (nazwy, pod jaką użytkownik będzie widoczny na portalu), adresu e-mail, loginu oraz dokonać akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności portalu po podaniu nicka i hasła (wtedy staje się użytkownikiem zalogowanym).

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Rafala Weber wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Rafala Weber usług dostępnych w ramach witryny Fajne-Gry.pl.

4. Administratorem danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Rafal Weber, ul. Ole Wisch 3, Kod-Pocztowy 22177 Hamburg (Niemcy). Dane te będą przetwarzane przez Rafala Weber oraz mogą być przekazane jego kontrahentom w celu realizacji usług dostępnych w ramach serwisu.

5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem przez wysłanie e-maila z wszystkimi informacjami wymienionymi powyżej do Administratora serwisu Fajne-Gry.pl pod adres [email protected].

Rodzice użytkowników poniżej 16 roku życia, którzy chcą uzyskać dostęp do danych personalnych swojego dziecka, skorygować lub usunąć informacje, jakie zebraliśmy o ich dziecku, proszeni są zwrócić się ze stosownym żądaniem przez wysłanie e-maila z wszystkimi informacjami wymienionymi powyżej do administratora witryny Fajne-Gry.pl pod adres [email protected].

6. Administrator nie ingeruje w treść komentarzy/postów i materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy/postów lub materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.

7. Użytkownik zarejestrowany umieszczając komentarz/post lub jakiekolwiek inne materiały oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

8. Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie komentarze/posty oraz materiały i awatary, które zamieścił na witrynie Fajne-Gry.pl.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego komentarza/postu, materiału, awatara, komentarza, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w chwili ich opublikowania na witrynie. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać na witrynie, czy nie nastąpiły zmiany.

11. Internet jest środowiskiem globalnym, a korzystanie z niego z konieczności pociąga za sobą gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na bazie międzynarodowej. Dlatego też korzystając z naszej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych w powyższy sposób.

12. Nasze witryny mogą zawierać linki do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych witryn mające na celu ochronę prywatności. Zachęcamy użytkowników, aby opuszczając naszą stronę świadomie zapoznawali się z oświadczeniami dotyczącymi ochrony prywatności wszystkich witryn, które gromadzą informacje, które mogą być identyfikowane personalnie. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nas.

13. Prawa autorskie określają ogół uprawnień przysługujących autorom materiałów (gier, grafiki, skryptu, etc.).
Wszystkie nazwy i znaki towarowe pojawiające się w materiałach zamieszczanych na łamach serwisu są własnością swoich autorów lub/i podmiotów na które zostały one przeniesione w całości lub w części. Wszystkie gry zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.

Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. W związku z tym kategorycznie zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody autorów.

Zabrania się hotlinkowania wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez wyraźnego i jednoznacznego podania źródła ich pochodzenia.

W przypadku wystąpienia w grach zamieszczonych w serwisie niedziałających elementów, odpowiedzialność za przywrócenie ich poprawnego działania ponosi twórca lub/i producent danej gry.

Administrator witryny dokłada wszelkich starań, aby nie zostały złamane prawa autorskie.

Wszystkie kwestie związane z prawami autorskimi, które nie zostały omówione powyżej reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

14.
Niniejsza polityka prywatności regulowana jest niemieckimi przepisami prawnymi i podlega wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich.Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się za pomocą Facebook
X
Zamknij pełny ekran